GIẢI PHÁP MARKETING XUẤT KHẨU

Ngày nay, xuất khẩu là kênh tiếp cận khách hàng với hơn 7 tỉ dân giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường đem lại hiệu quả cao về kinh tế.
Với hơn 3 năm tư vấn, triển khai các doanh nghiệp xuất khẩu tiếp cân tới các thị trường trên toàn cầu. Giải pháp marketing xuất khẩu là giải pháp Mago Marketing đem lại giúp doanh nghiệp xuất khẩu đang phát triển mở rộng thị trường cũng như doanh nghiệp có nhu cầu xuất khẩu.

Mago Marketing là đơn vị cung cấp giải pháp marketing từ chiến lược tới thực thi. Dưới sự cố vấn của chiến lược gia Mago Vũ – Sáng lập phương pháp marketing gốc. Tác giả cuốn sách: Xây dựng chiến lược marketing hiệu quả- Tối ưu từ gốc.

 

MAGO MARKETING

MARKETING TOÀN DIỆN CHO XUẤT KHẨU

1

Nghiên cứu thị trường, Tư vấn thị trường phù hợp năng lực.

Nghiên cứu thị trường bằng công cụ marketing trên nền tảng dữ liệu lớn Big data, AI

2

Xây dựng thương hiệu doanh nghiệp xuất khẩu trên trường quốc tế

Xây dựng kế hoạch marketing, xây dựng bộ tư liệu marketing toàn diện.

3

Công cụ tiếp thị trực tiếp Marketing Push

Mago Marketing quản lý nhân sự thực hiện doanh nghiệp không phải xây dựng phòng marketing.

Thông tin chi tiết giải pháp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN