MARKETING PUSH - THÚC ĐẨY DOANH SỐ NGAY KHI SỬ DỤNG

ƯU ĐIỂM GÓI MARKETING PUSH

Tư vấn thị trường mục tiêu, khách hàng mục tiêu phù hợp nguyên lực doanh nghiệp. Nghiên cứu từ dữ liệu lớn Big Data, AI và được nhận được bởi chuyên gia Mago Marketing

Gói marketing xuất khẩu là giải pháp dành riêng cho doanh nhiệp xuất khẩu tiếp cận thị trường B2B.

  • Tiếp cận đúng khách hàng mục tiêu
  • Xây dựng hình ảnh doanh nghiệp chuyên nghiệp bài bản
ZALO TƯ VẤN
Marketing Push

Data từ dữ liệu lớn Big Data, AI và tiếp cận khách hàng

Tìm kiếm khách hàng/tháng

Whatsaap chào hàng/tháng

Tài khoản nền tảng Whatsapp

Tài khoản nền tảng Instagram

Tài khoản Facebook

Đăng bài/ nền tảng IG,FB

Xây dựng Group Facebook

Quảng cáo Remarketing Facebook

Chăm sóc Website, Seo Website

PUSH 1

Nền tảng Tool

Tìm kiếm khách hàng/tháng: 3.000

Chào hàng Whatsapp: 1.000

Tài khoản Whatsapp: 5

Tài khoản Instagram: 3

Tài khoản Facebook: 3

Đăng bài/IG,FB: 120 bài/tháng

Xây dựng group:

Quảng cáo Remarketing Facebook:

Chăm sóc Website, Seo Website: ✔️

8 triệu/tháng

Mua ngay
PUSH 2

Nền tảng Tool

Tìm kiếm khách hàng/tháng: 4.500

Chào hàng Whatsapp: 1.500

Tài khoản Whatsapp: 10

Tài khoản Instagram: 5

Tài khoản Facebook: 5

Đăng bài/IG,FB:: 150 bài/tháng

Xây dựng group

Quảng cáo Remarketing Facebook:

Chăm sóc Website, Seo Website: ✔️

12 triệu/tháng

Mua ngay
PUSH 3

Nền tảng tool + Quảng cáo

Tìm kiếm khách hàng/tháng: 5.000

Chào hàng Whatsapp: 2.400

Tài khoản Whatsapp:: 20

Tài khoản Instagram: 10

Tài khoản Facebook: 10

Đăng bài/IG,FB:: 180 bài/ tháng

Xây dựng group:

Quảng cáo Remarketing Facebook: ✔️

Chăm sóc Website, Seo Website: ✔️

15 triệu/tháng

Mua ngay
PUSH 4

Nền tảng Tool + Quảng cáo

Tìm kiếm khách hàng/tháng: 6.000

Chào hàng Whatsapp: 3.000

Tài khoản Whatsapp:: 25

Tài khoản Instagram: 15

Tài khoản Facebook: 15

Đăng bài/IG,FB:: 240 bài/tháng

Xây dựng group: ✔️

Quảng cáo Remarketing Facebook: ✔️

Chăm sóc Website, Seo Website: ✔️

20 triệu/tháng

Mua ngay