Dự án xuất khẩu tóc cho Queen Hair Vietnam

Posted on Dự án 46 lượt xem

Marketing Xuất khẩu đã triển khai marketing từ nghiên cứu thị trường tới triển khai các giải pháp đồng bộ cho thương hiệu tóc Queen Hair Vietnam

 

 

Công việc triển khai:

  1. Nghiên cứu thị trường
  2. Xây dựng hệ thống nhận diện, Website bán hàng tự động
  3. Tìm kiếm khách hàng thông qua gói marketing push

Mago Marketing đơn vị xây dựng các giải pháp toàn diện và đồng bộ về xuất khẩu từ nghiên cứu thị trường tới việc triển khai thực thi tìm kiếm và phát triển khách hàng cho doanh nghiệp.

Mọi thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?